Cuvant inainte

Bine aţi venit

în

MĂRGINIMEA SIBIULUI  – judeţul Sibiu

– România –

Turismul a devenit în ultimul deceniu ramura economică cea mai importantă, la nivel mondial.

Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T) a definit turiştii ca persoanele ce “călătoresc sau locuiesc în spaţii în afara locului de reşedinţă, pentru o durată de min. 24 de ore, dar nu mai mult de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele, nelegate de exercitarea unei activităţi remunerate în localitatea vizitată.

Turismul ca fenomen geografic, a devenit o activitate complexă, peisajul turistic de destinaţie fiind determinant pentru călătorie şi turism, un rol important revine publicităţii, turistul creându-şi propria viziune asupra facilităţilor turistice încă în faza planificării vizitei. Multiplicarea formelor de turism a condus la o diferenţiere a “ofertelor” tocmai pentru a atrage fluxul turiştilor în spaţiile de destinaţie dorite. Aşa s-a diferenţiat:

turismul – ce implică deplasarea pe o perioadă mai mare de 24 de ore şi o abordare predominant economică, şi

– agrementul  – ce implică o abordare predominant socială, în această categorie putând fi incluse activităţile culturale, sportive, recreative şi activităţile în natură (în sejururi scurte şi în weekend-uri).

 

„Cine se gândeşte numai la locul unde trebuie să ajungă îşi strică plăcerea călătoriei”

(F. Rückert)

 

Consiliul Mondial pentru Călătorii şi Turism (WTTC, 1996) “Călătoria şi turismul constituie cea mai mare industrie din lume care în măsuri virtuale şi economice include: venitul brut, valoarea adăugată, capitalul investit, numărul de salariaţi şi contribuţia la taxe”.

Ultimul deceniu a demonstrat că presiunea sistemului global în domeniul economic şi politic, concurenţa lumii industrializate, competitivitatea între producători şi furnizorii de servicii, atitudinea faţă de valoare, respectiv faţă de bunăstare, dar şi ideile novatoare în formarea forţei de muncă şi implicit pentru costul acestei forţe de muncă au condus la dezvoltarea de noi tehnici de management de proiect turistice.

Astfel noţiunea de calitatea în  turism trebuie să păstreze sensul adevărat, urmărindu-se importanţa relaţiilor client-utilizator, furnizor-client, furnizor-colectivitate, client-colectivitate, utilizator-colectivitate, etc.

 

Proiectul “Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului” contribuie la promovarea tradiţiilor culturale – prezentând patrimoniul cultural – material şi imaterial,

– valorifică resursele culturale imateriale (cunoştiinţe, tradiţii şi obiceiuri în pericol de dispariţie) ale teritoriului – spaţiul rural din Mărginimea Sibiului, resurse ce pot contribui la „Încurajarea activităţilor turistice” în teritoriu, dar şi la revigorarea vieţii cultural-spirituale a satelor. În contextul în care ţinutul sibian a cunoscut după 2007 (Sibiu – capitală culturală europeană) un veritabil „boom turistic” comunele din Mărginimea Sibiului se pot integra în fluxurile turistice sibiene şi regionale prin implementarea acestui tip de proiecte, o oportunitate ce trebuie valorificată;

-proiectul abordează probleme de mediu legate de administrarea şi gospodărirea resurselor de apă, în bazinul hidrografic a două mari râuri Oltul şi Mureşul, afectat de noile ocupaţii din ţinut dar şi de schimbările climatice globale.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi încurajarea activităţilor turistice, partenerii şi beneficiarii proiectului fiind cetăţenii Mărginimii Sibiului şi-n principal cetăţenii comunei Gura Rîului.

Obiectivul general al proiectului constă în:

„Dezvoltarea activităţilor  turistice în comuna Gura Rîului şi-n general în Mărginimea Sibiului, care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural”.

Am considerat oportun şi necesară elaborarea, editarea şi distribuirea de materiale de promovare a conceptului de  traseu tematic „Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului măsura 313; astfel s-au elaborat ghiduri, pliante cu hărţi (2 modele),  4 broşuri pentru promovarea conceptelor, 9 modele de vederi şi o lucrare de prezentare.

 

MihaelaSticaVĂ INVITĂM SĂ DESCOPERIŢI MĂRGINIMEA SIBIULUI

ŞI ULTIMELE INSTALAŢII MEŞTEŞUGĂREŞTI PĂSTRATE

“in situ” ale

CIVILIZAŢIEI APEI

Preşedinte Asociaţie

Mihaela Stoica